כדי להשתמש ב IPHONE  או ב IPAD על מנת למשוך את הדואר מתיבת הדואר במערכת, יש לבצע את הצעדים הבאים:
 

  1. להיכנס למסך ההגדרות
  2. במסך ההגדרות יש לבחור באפשרות דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה.

הגדרת תיבת דואר ב- iPhone

  1. בתוך המסך המתקבל, יש ללחוץ על הוסף חשבון.
  1. לבחור באפשרות אחר.
  1. כעת יש לבחור בהוסף חשבון דוא"ל.
  1. להקליד את הפרטים של החשבון החדש.